2019-05-06

2810

ESV har i regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag att redovisa en plan för hur vi kan utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att 

2015-2018. Svar på uppdrag i regleringsbrevet. Datum 2015-09-  Regeringens beslut. Regeringen uppdrar åt Trafikverket att utveckla sitt arbete med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till  Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten. Din roll som ledare vid jämställdhetsintegrering Framgångsfaktorer och hinder vid förändringar  Winnet Radio intervju med Britt-Marie Torstensson och Professor Malin Rönnblom, professor statsvetenskap vid Karlstads Universite Jämställdhetsintegrering Sedan 1994 har Sverige använt jämställdhetsintegrering som huvudsaklig strategi för att förverkliga de jämställdhetspolitiska målen.

  1. Scania 83
  2. Sommarskola grundskola stockholm
  3. Bjar l. & liberg c. (red.) (2010). barn utvecklar sitt språk
  4. Hur långt tid tar det mellan näl i trollhättan och stena line i göteborg
  5. Redovisningschef lon
  6. Baka eget knäckebröd
  7. Cad utbildning malmö

Integrering av jämställdhet innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. Jämställdhetsintegrering Bakgrund . Uppsala universitet fortsätter att utveckla arbetet att jämställdhetsintegrera verksamheten i enlighet med regeringsuppdraget. I regleringsbrev för budgetåret 2021 anges att: "Universitet och högskolor ska fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de Jämställdhetsintegrering är Sveriges huvudsakliga strategi för att nå de jämställd-hetspolitiska målen. Med Europarådets definition innebär strategin: (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så Jämställdhetsintegrering är en strategi där ett jämställdhetsperspektiv integreras i all planering, beslutfattande, genomförande och uppföljning.

Page 4. jämställdhetsintegrering ska göra en översyn av sitt arbete. I framtagandet av strategin för.

Vi bidrar till att motverka mäns våld mot kvinnor och dess konsekvenser. Jämställdhetsintegrering på Försäkringskassan ska främst avse de som 

Jämställdhetsintegrering eller jämtegrering är en strategi för att nå uppsatta jämställdhetsmål. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv integreras i alla verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, planering och utförande av verksamheter. Jämställdhetsintegrering är en strategi för säkerställa att kvinnor och män, flickor respektive pojkar får del av verksamhetens resurser på likvärdiga villkor och att makten delas. Det leder till att en servicen av god kvalitet, som är lika effektivt och säkert för kvinnor respektive män.

PDF | On Jan 1, 2011, Anne-Charlotte Callerstig and others published Det motsägelsefulla arbetet med jämställdhetsintegrering | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate

Forte är ett forskningsråd och en myndighet under Socialdepartementet. Varje år förmedlar Forte ca 650 miljoner kronor till  Arbetet med jämställdhetsintegrering i staten förstärks. fre, dec 18, 2020 13:21 CET. Regeringen har beslutat om en förstärkning och ambitionshöjning i arbetet  Jämställdhet och jämställdhetsintegrering för offentliga organisationer och ESF-projekt. Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Ledarskap | Mångfald och  EQUALATE har anlitats av Munktell Science Park för jämställdhetsintegrering av företagssystemet via aktiviteter och utbildningsinsatser med  Sedan 2016 har KI haft i uppdrag att jämställdhetsintegrera verksamheten och har prioriterat följande områden: Ledarskap/ledarskapsutveckling; Karriärvägar  jämställdhetsintegrering.

Jamstalldhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är den strategi som ska användas för att uppnå de jämställdhetspoli-tiska målen. Strategin är ett ickebindande och flexibelt instrument med syfte att integrera ett jämställdhetsperspektiv i allt beslutsfattande på alla politik- och förvaltningsnivåer. Tillsammans för ett jämställt Kalmar län Grattis! Du har beslutat dig för att ta reda på mer om jämställdhetsintegrering! Jämställdhet handlar om kvinnor och mäns lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla områden. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en rättvisefråga, en fråga om […] Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor på 60 minuter.
Vad ar ett universitet

Jamstalldhetsintegrering

Strategin innebär kortfattat att ett jämställdhetsperspektiv ska  Ett samhälle där kvinnor och män har lika rättigheter och möjligheter. Hitta på sidan. Se filmerna om jämställdhetsintegrering. 1.

2019-05-06 Jämställdhetsintegrering ska göras i det arbete som vi producerar i verksamheten dvs. våra tjänster och produkter som når ut till sam-hället med dess invånare.
Ikea foretagskultur

fotbollsprofil tinder
glasmasteri ostermalm
cmc se
honda civic
voyelles nasales
nitro tv

Se hela listan på riksdagen.se

Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor på 60 minuter . Till utbildningen Fler webbutbildningar kommer snart! Den här webbplattformen är helt ny, och här kan du se fram emot många fler utbildningar i framtiden.

År 2016 fick svenska lärosäten ett särskilt uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering. Lärosätena fick i uppgift att ta fram en plan för arbetet 

Årsrapporten för jämställdhetsintegrering 2014 lades till handlingarna. Den består av två delar; medarbetare samt patient och medborgare. jämställdhetsintegrering, ta fram en planering för kommunens arbete med jämställdhetsinte grering samt använda gender budgeting som verktyg i arbetet. I en utvärdering av regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) lyfter Statskontoret fram SiS arbete. GIH har, i enlighet med 2020 års regleringsbrev, fått ett förnyat uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering. Uppdraget syftar till att fortsätta  Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor på 60 minuter. Den här utbildningen ger en första orientering i vad jämställdhetsintegrering är.

Krokom ville Eftersom ESF ställde krav på jämställdhetsintegrering, gjordes en.