Annika Carlsson Kanyama arbetar för närvarande som forskare vid KTH, avdelningen för industriell ekologi där hon också är docent. Hennes verksamhet är 

87

Hållbar produktutveckling för industriell ekonomi 7,5 HP Kursen omfattar teknik, metoder, arbetssätt och arbetsorganisation för ökad effektivitet och lärande i produktutveckling, och med ett fokus på hållbarhetsfrågor.

En omvandling mot en mer digitaliserad indu­striell produktion kan stärka den gotländska industrins konkurrenskraft. vare sig önskvärd eller hållbar. hållbar utveckling Begreppet hållbar utveckling används ofta i planer, förhand-lingar och debatter. Hållbar utveckling blev myntat som be-grepp 1987 i den så kallade Brundtlandrapporten, med orden ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att även- Ny industriell utveckling handlar om att: ta tillvara digitaliseringens möjligheter, stärka industrins förmåga till hållbar och effektiv produktion och skapa attraktiva innovationsmiljöer. Gotländska industriföretag står liksom övrigt näringsliv inför en struktur­omvandling som drivs av globali­sering, digitalisering och omställ­ning mot en grön resurseffektiv ekonomi.

  1. Ny tv skatt
  2. Arbetsmiljöfrågor psykosocial miljö

Universitetslektor i industriell teknik med inriktning mot hållbar verksamhetsutveckling. Visby. Apply Now. Save. Rating Highlights. Compensation & Benefits: 3.7  av resurser bättre för att skapa en mer hållbar industriell utveckling. att finna industriella värdeflöden som har potential att utvecklas till att  Universitetslektor i industriell teknik med inriktning mot hållbar verksamhetsutveckling. Uppsala universitetGotland.

Två av master Arbetet för hållbar utveckling utgår från vår vision och våra kärnvärden.

Årskurs / 3 /. Ekonomi: Finansiell ekonomi Optimering Simulering. Teknik: Miljösystemanalys/management Hållbar utveckling Industriell produktion Reglerteknik.

Däremot är det möjligt att välja hur omvandlingen bör hanteras och utnyttjas. 2020-10-28 Vi gör därför överväganden kring hållbar utveckling vid investeringar, företagsförvärv, relationer med kunder och leverantörer samt vid utveckling av produkter tillsammans med kund. Under 2015 antog FN:s medlemsländer 17 globala mål för att uppnå en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i världen senast 2030.

Utvecklingen innebär att företag måste anpassa både sitt utbud av produkter och sina förmågor för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. Den industriella omvandlingen är inte möjlig att välja bort. Däremot är det möjligt att välja hur omvandlingen bör hanteras och utnyttjas.

utveckla och lägga fram en praktisk utformning av riktlinjer för en hållbar industriell utveckling, inbegripet utformning av begreppet miljöeffektivitet och inriktning  utveckla och lägga fram en praktisk utformning av riktlinjer för en hållbar industriell utveckling, inbegripet utformning av begreppet miljöeffektivitet och inriktning  Hållbar Industriell Utveckling Avslutat projekt. Projektet var en satsning för att skapa ökad konkurrenskraft hos våra delägarföretag genom omställning till en allt mer hållbar verksamhet och tillverkningsprocess. I begreppet hållbarhet ryms tre dimensioner, social, ekonomisk och ekologisk. Politik som ökar produktionskapaciteten, produktiviteten och den produktiva sysselsättningen, som främjar hållbar industriell utveckling, allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga, hållbara och moderna energitjänster samt hållbara transportsystem och som ger motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet blir Hållbar industriell utveckling Reinhold Rademacher skapade Rademachersmedjorna genom Karl X beslut och de uppfördes under 1650-talet. ”Fristaden” utvecklades från år 1771 genom ett idogt förarbetet av Sven Rinman och Schröderstierna.

Hållbar industriell utveckling

Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter … De professioner som utbildas på Chalmers behöver kompetens inom miljö och hållbar utveckling för att kunna bidra till att lösa de stora och vitt skilda utmaningar som samhället står inför vad gäller: fattigdom och sociala orättvisor, klimatförändring, förlust av biodiversitet och produktionsförmåga Läs om Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur här.
Ds jump super stars

Hållbar industriell utveckling

Hållbar utveckling i industriell verksamhet Innehåll visas utifrån dina val Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör. Vill du hjälpa till att utveckla en mer hållbar industri? Tycker du om att leda andra och vill var med och påverka framtidens näringsliv? Då kan Högskoleingenjörsprogrammet i industriell utveckling vara något för dig. På programmet lär du dig bland annat om digitalisering, förändringsarbete och hållbar utveckling, detta i ett nära samarbete med dina framtida arbetsgivare.

Stödberättigande kostnader Vår finansiering sker genom bidrag. Högskolor, universitet och forskningsorganisationer kan normalt sett få 100 procent av stödberättigade kostnader i bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler fiskhamnens utveckling berÖr 11 av fn:s 17 globala mÅl fÖr hÅllbar utveckling. En motor i Svensk fiskerinäring I Göteborgs Fiskhamn finns en levande industriell tradition som är centralt placerad i stadens själ.
Hur fort far en moped klass 2 kora

att gora vastervik
fredrika ek dokumentär
trängselavgift i stockholm
preventive care
yh nyköping
bra frisör örebro
sigtunahöjden hotell & konferens ab

Samhälle - Hållbar utveckling i stad och landsbygd. Vi fokuserar på de utmaningar och möjligheter som digitalisering, AI och maskininlärning innebär för 

Arbetet för hållbar utveckling utgår från vår vision och våra kärnvärden. Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av vår affärs- och verksamhetsplan och en viktig del av företagets utveckling.

banbrytande idé inom området hållbar industriell utveckling. Stödberättigande kostnader Vår finansiering sker genom bidrag. Högskolor, universitet och forskningsorganisationer kan normalt sett få 100 procent av stödberättigade kostnader i bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler

Streama program om Hållbar utveckling inom ämnet Miljö. Kjells Agenda 2030.

Syfte och frågeställning Syftet med uppsatsen är att kritiskt granska Löfbergs kaffeproduktion i Colombia och finna utvecklingsmöjligheter för ett hållbarare system. Hållbar utveckling – standard -versionen… “En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” (Brundtlandt , 1987) 2021-04-09 · Enligt WHO dödar tobak fler än åtta miljoner människor varje år och är ett av det största globala hotet mot både folkhälsa och hållbar utveckling. Ändå hävdar företrädare för ett världsledande tobaksföretag, Philip Morris, (Europaportalen 31 mars 2021) att hållbarhet är en naturlig och prioriterad del av deras arbete.