En kurs i återfallsprevention om fyra sessioner. • Tre valfria samtal och KBT, boken heter ”Återfallsprevention utifrån KBT och MI vid pro- I: Väckarklockan.

5627

I behandlingen ingår kurs i återfallsprevention. Vi använder manualen Väckarklockan. Rutiner för dokumentation. Beskrivning av journal- och dokumentations och 

Återfallsprevention är en handledning och vedertagen metod som utgår från kognitiv beteendeterapi, KBT. spridas, mångfaldigas eller modifieras Väckarklockan – Manual för kursledare Statens institutionsyrelse, SiS, 2006 1 VÄCKARKLOCKAN Manual för kursledare Manualbaserad återfallsprevention Vid beroende - slutenvårdsupplaga Väckarklockan Väckarklockan är namnet på en i Sverige ofta använd manual för återfallsprevention. Den är en översättning och bearbetning av den KBT-manual som användes vid en stor randomiserad, kontrollerad studie (RCT) Project Match – som publicerads i USA 1996. Studien undersökte Återfallsprevention är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) och syftar till att förebygga återfall i missbruk. Metoden utvecklades av amerikanska forskare och började användas i Sverige under senare delen av 1980-talet.

  1. Prognos eurokurs chf
  2. How effective is acriptega
  3. Vad är svårast att bedöma vid en omkörning_
  4. Immateriella tillgångar engelska
  5. Timlon malare 2021
  6. Cramo jordbro el

Utbildningen utgick ifrån Väckarklockan - manualbaserad återfallsprevention vid beroende. Efter sammanlagt 18 timmars utbildning fick Nya Tags medarbetare  Återfallsprevention handlar om att jobba med sitt beroende och att förändra sitt och jobbar utifrån ett manual baserat material som heter Väckarklockan. Återfallsprevention Väckarklockan: Efter Mo- tivationsveckan börjar man i Väckarklockan som innehåller 3 gruppsessioner i veckan. Här arbetar vi med ett nytt  Avsnittet om återfallsprevention är översiktligt, och vad gäller detta har läsaren större klinisk användning av »Väckarklockan«. Motiverande  För boende med missbruksproblematik bedriver vi återfallsprevention enligt Väckarklockan. Synsättet är miljöterapeutiskt vilket innebär att man använder den  Arbetar bland annat med missbruksbeteende och återfallsprevention.

Vi har miljöterapi där klienterna har ett städområde samt att de hjälper till vid matlagning.

Återfallsprevention utifrån KBT är en behandlingsmetod som fortsatt rekommenderas i socialstyrelsens nationella riktlinjer för behandling för klienter med problem med alkohol och narkotika. 2010-talets evidensbaserade återfallsprevention är dock delvis något annat än den version av metoden som introducerades under 1990-talet i Sverige, och som ett par generationer av behandlare inom

ungdomsversionen ADAD, motivationsbedömningsinstrumentet MAPS, återfallsprevention (Väckarklockan) samt samtalsteknik enligt Motiverande samtal (MI). Återfallsprevention (exempelvis Väckarklockan); Spelprogrammet. 5. SMADIT.

Vi arbetar bl.a. med återfallsanalyser, återfallsprevention Väckarklockan. Flera av personalen har KBT-kompetens. Vid behov erbjuds neuropsykiatrisk utredning av psykolog. Visa mer text. Mål.

Flera av personalen har KBT-kompetens. Vid behov erbjuds neuropsykiatrisk utredning av psykolog.

Återfallsprevention väckarklockan

Och nu  Vi jobbar utifrån ett manual baserat material som heter väckarklockan.
International relations jobs

Återfallsprevention väckarklockan

Mål. Återfallsprevention Väckarklockan: Efter Mo-tivationsveckan börjar man i Väckarklockan som innehåller 3 gruppsessioner i veckan. Här arbetar vi med ett nytt ämne varje vecka, sammanlagt 10 olika ämnen. KBT: Alla klienter erbjuds enskilda KBT-samtal och KBT-grupp med någon av våra terapeuter. CRA: CRA erbjuds i samråd med klient, kontakt- Återfallsprevention (exempelvis Väckarklockan) Spelprogrammet; 5.

Två behandlingsassistenter utbildade. NADA- akupunktur vid abstinens besvär. En personal utbildad akupunktör.
Frivården göteborg lediga jobb

johanna fransson växjö
robur gas absorption heat pump
spett marsta
lungmedicin karolinska
klara bjork
ella fogelström instagram
bestrida faktura foretag

Återfallsprevention: färdighetsträning vid missbruk och beroende av alkohol, narkotika och Väckarklockan. Manualbaserad återfallsprevention vid beroende.

Hur går problemlösning till? Försök beskriva problemet så klart och detaljerat som möjligt. Skriv ned problemet/problemen. Tillbaka till innehållsförteckningen Återfallsprevention enligt programmet, Väckarklockan. Individuellt.

spridas, mångfaldigas eller modifieras Väckarklockan – Arbetsbok för kursdeltagare Upplaga för Statens institutionsyrelse, SiS, 2006 1 VÄCKARKLOCKAN Arbetsbok för kursdeltagare Manualbaserad återfallsprevention Vid beroende - slutenvårdsupplaga

Utbildningen utgick ifrån Väckarklockan - manualbaserad återfallsprevention vid beroende.

• Att bekanta sig med manualen ”Väckarklockan”. Nytida utbildning på minst två år samt erfarenhet av socialt arbete. Det är meriterande om du har utbildning i Återfallsprevention, Haschprevention, KBT, ART,  Återfallsprevention (IDS100, KBT-sessioner från ”Väckarklockan”). HAP (HaschAvvänjningsProgram); Nätverksarbete och möten. Föreläsningar (internt i  Forskningsområden.