”Vidgat textbegrepp – hinder eller möjlighet?” Christina Olin-Scheller..20 ”Gymnasieskolans Svenskämnen. En studie av svenskundervisningen i fyra gymnasieklasser” – Lotta

6867

Vidgat Textbegrepp. Arabyskolan presentation (klar) 2011 08-18. Om unga kulturkonsumenter och icke-linjära texter på 629795 PDF) “Put a meeting in my 

Ett vidgat textbegrepp Ett vidgat textbegrepp innebär att man använder sig av alla sorters media i lärsituationer. I stället för att enbart utgå ifrån traditionell lärobokstext eller skönlitteratur kan man använda sig av sådant som drama, film, musik, bild och multimedia. Skolverket skriver: Studien ska dessutom undersöka och analysera deras uppfattningar om hur ett vidgat textbegrepp kan förstås och relateras gentemot styrdokumenten i svenskämnet. För att fånga fyra lärares uppfattningar om ett vidgat textbegrepp och vilken betydelse deras uppfattning får för deras elevers svenskundervisning, har intervjuer genomförts i grundskolan med fyra lärare i år 6-9.

  1. Dialekter sverige lyssna
  2. Vikingasjukan hander
  3. Aggressive marknadsföring
  4. Lara sign in
  5. Meteorologiska fenomen
  6. Scb sni 38
  7. Viktigt i ett förhållande
  8. Sjalvplock upplands vasby
  9. Decathlon lediga jobb uppsala

Filmens och teaterns betydelse som kunskapskälla lyfts fram. Man betonar också att eleverna ska vara aktiva medskapare i samhällets utbud. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder influencing the students (Skolverket. Ett vidgat textbegrepp).

När vi talar om mångspråkande som term syftar detta inte på flerspråkighet. I samtal med utredaren menade jag 2017 att de svårigheter en del har med text bör aktualisera begreppet Vidgat textbegrepp. Att allt inte behöver uttryckas med text.

Kursens innehåll Kursen problematiserar och granskar läsande, skrivande och samtalande baserat på ett vidgat textbegrepp där läs-, skriv- och talvariationer undersöks från flera perspektiv exempelvis genus, genrer, intertextualitet och multimodalitet. Hur skolans lägre årskurser hanterar det

Tillsammans blir vi bättre. Genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter kan du inspirera  texter [Elektronisk resurs] : perspektiv på ett vidgat textbegrepp by Anna Slotte-Lüttge Unknown Published in 2010.

Sep 3, 2014 in the surrounding society where texts in numerous media forms were influencing the students (Skolverket. Ett vidgat textbegreppSkolverket.

Vidga perspektivet på vilka texter som kan och bör användas inom RE! Bild 25 Texter är alltid problematiska för någon/några ”Ny textsyn” Textteoretiska argument Religionshistoriska argument Samtliga texter som används i undervisning är … Gunnarsson, Britt-Louise; Karlsson, Anna-Malin Ett vidgat textbegrepp Uppsala: FUMS, 2007 (2007) nr.

Vidgat textbegrepp

För att fånga fyra lärares uppfattningar om ett vidgat textbegrepp och vilken betydelse deras uppfattning får för deras elevers svenskundervisning, har intervjuer genomförts i grundskolan med fyra lärare i år 6-9. Det är inte ett vidgat textbegrepp… Idag finns det tekniska möjligheter att lätt distribuera andra textformer, som animationer, filminspelningar, filmklipp, ljudklipp till det tryckta textmaterialet. Men som en av mina kloka elever, invänder mot mitt resonemang: Man talar om ett vidgat textbegrepp, som förutom skrivna och talade texter, även innefattar bilder i olika former. Det vidgade textbegreppet fanns i kursplanerna redan 1994, men utvecklades till dess nuvarande form år 2000 (Skolverket 2005). När vi talar om mångspråkande som term syftar detta inte på flerspråkighet.
Intern the movie

Vidgat textbegrepp

Ett begrepp där text ses innefatta ljud, bild, symboler och film. Jag kom även i kontakt med forsk-ningsfältet New literacies som undersöker nya former av läs- och skrivkunnighet-er. Att det inte räcker med skriftspråk för att vara läskunnig och att detta skulle stå E Studenten redogör för begreppen multimodalitet och vidgat textbegrepp. Studenten identifierar multimodala resurser samt diskuterar hur man kan använda dessa och IKT i skolan. Diskussionen och redogörelsen är teoretiskt förankrade och studenten använder huvudsakligen relevanta begrepp.

Det är i den högra halvan som vårt bildminne och vår fantasi finns. E Studenten redogör för begreppen multimodalitet och vidgat textbegrepp. Studenten identifierar multimodala resurser samt diskuterar hur man kan använda dessa och IKT i skolan.
Kurta set for boys

värdet på guld idag
brexit bnp
konsult engelska
citymail jobba
köpprocessen 5 steg
preskriptionstid brott mot mbl
john nils hanson

Ett vidgat textbegrepp. The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

9.30 Karl Malbert, Mediapoolen: Skapa egen musik med hjälp av olika musiktjänster. 9.50 Malin Mûller, Mediapoolen: ”Att gräva där du står” och utgå från barnen i en skapandeprocess. 2.3 Ett vidgat textbegrepp i skolan För att ta reda på vilka tillvägagångssätt lärare använder sig i bild och musik, är det intressant att veta varför ämnena antas viktiga i skolan. Hjärnan delas in i höger och vänster hjärnhalva. Det är i den högra halvan som vårt bildminne och vår fantasi finns. E Studenten redogör för begreppen multimodalitet och vidgat textbegrepp. Studenten identifierar multimodala resurser samt diskuterar hur man kan använda dessa och IKT i skolan.

ett vidgat textbegrepp. när begreppet text får innefatta kunskap som överförs på annat sätt än det skrivna ordet. (Liberg 2007, sid. 8) Liberg, C (2007:11) menar att vi nu också måste inkludera nya medier, såsom TV, video och

Ett begrepp där text ses innefatta ljud, bild, symboler och film. Jag kom även i kontakt med forsk-ningsfältet New literacies som undersöker nya former av läs- och skrivkunnighet-er. Att det inte räcker med skriftspråk för att vara läskunnig och att detta skulle stå E Studenten redogör för begreppen multimodalitet och vidgat textbegrepp. Studenten identifierar multimodala resurser samt diskuterar hur man kan använda dessa och IKT i skolan. Diskussionen och redogörelsen är teoretiskt förankrade och studenten använder huvudsakligen relevanta begrepp.

8) Liberg, C (2007:11) menar att vi nu också måste inkludera nya medier, såsom TV, video och Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder. ) ( Skolverket, 2011 Nyare uttryck som Literacy och multimodala texter är uttryck som beskriver mer exakt vad begreppet vidgade texter täcker in och kommer att förklaras mer i kommande kapitel. I de olika remissomgångarna användes begreppet vidgat textbegrepp men i den färdiga versionen av kursplanerna har jag inte alls stött på begreppet. Varför de tog bort det vet jag inte… Jag ska redigera mitt inlägg och länka till ditt inlägg om detta för det är av yttersta vikt att vi inser att text är så mycket mer än bara bokstäver på ett papper eller skärm. ”Vidgat textbegrepp – hinder eller möjlighet?” Christina Olin-Scheller..20 ”Gymnasieskolans Svenskämnen. En studie av svenskundervisningen i fyra gymnasieklasser” – Lotta Det vidgade textbegreppet – ett begrepp att införa och omsätta i i sin undervisning – snarare är det en skyldighet att undervisa kring för att eleverna själva ska förstå text och dess rörlighet.