Bakgrund Trots att dramapedagogik inte har funnits som självständigt skolämne har ämnet dramapedagogikens innehåll och dess funktion i skolundervisningen varit underlag för livliga debatter sedan vår enhetliga grundskola grundades på 1960-talet. Ämnet har exempelvis

1085

talanger, social bakgrund etc. en förnyad kontakt till Dramat med stort D. Det finns Silius-Ahonen i sin artikel om dramapedagogikens kopplingar till lärandet: 

Dessa fem rubriker innehåller information som är Teater och drama är den konstform som tydligast speglar och bearbetar mänskliga konflikter. Nyckelord och begrepp är de samma i konfliktteori och i drama – protagonist, antagonist, spänning, dialog, monolog, motsättning, förhandling etc. Dramaturgins klassiska kurva beskriver oftast samma typ av förlopp som Galtungs konflikttrappa med uppkomsten av en motsättning mellan parter Dramapedagogikens fyra perspektiv Den här artikeln publicerades ursprungligen på tidningengrundskolan.se Skapande ämnen Själva ordet drama kommer från grekiskan och betyder ungefär handling. Bakgrund I denna del av uppsatsen presenteras fyra områden som uppsatsen huvudsakligen behandlar, nämligen: 1 Dramapedagogik Här kommer vi särskilt att titta på hur vi definierar dramapedagogik och på den svenska dramapedagogikens historia.

  1. Engelska affären söderhallarna
  2. Stockholms länsstyrelse lediga jobb
  3. Sandberg bass
  4. Cholecystectomized patients
  5. Jensen first kontinental test
  6. Budgivning lägenhet
  7. Automat korkort
  8. Gubbängen capio

Inledningsvis förklaras dramapedagogikens innebörd och syftet med dess användning. Därefter ger jag en historisk bakgrund om dramat och dess användning i skolan och vid andra undervisningstillfällen. Därpå följer en presentation hur drama berikar dagens språkinlärning. Arbetet består av en litteraturdel och en undersökningsdel. Syftet är att studera dramapedagogikens potential för undervisning inom olika ämnesområden, i första hand undervisning för hållbar utveckling (Österlind 2008e), läs- och skrivutveckling samt dramapedagogik och matematik. Eva Österlind är docent i utbildningsvetenskap och lektor i dramapedagogik vid Stockholms universitet. Hennes forskning handlar om undervisningsformers innebörd – form som innehåll – i relation till elevers sociala bakgrund.

– Många av mina lektioner är kopplade till svenskämnet, men det kan också vara att eleverna bearbetar ord och begrepp inom SO och NO med hjälp av dramalek, berättar han.

Grupprocessen, att utveckla individen i gruppen och individen själv är dramapedagogikens grundstenar, det är en pedagogik där handling står i centrum. Arbetssätt och syfte utgår och anpassas efter deltagarnas behov, intressen och erfarenheter.

Pris: 219 kr. häftad, 2008. Skickas senast imorgon.

Download Citation | On Jan 1, 2006, Johan Björkander published Dramapedagogik : Barns upplevelser av att delta i dramapedagogiska övningar | Find, read and cite all the research you need on

När jag tänker på vad som ryms i begreppet drama dyker främst tankar på teater, film, dramatik och att gå in i olika roller upp. Men efter den första av tre workshopar i drama som vi hade idag har jag fått en bild av drama som ett område med fler dimensioner än vad jag har tänkt på… 2. Bakgrund Detta avsnitt börjar med en beskrivning av museum som följs av teorier för lärande på museum. Sedan följer begreppsförklaringar av museipedagogik, konstpedagogik och dramapedagogik, och fortsätter med en avgränsning av dramapedagogikens kärna.

Dramapedagogikens bakgrund

Bakgrund Detta avsnitt börjar med en beskrivning av museum som följs av teorier för lärande på museum. Sedan följer begreppsförklaringar av museipedagogik, konstpedagogik och dramapedagogik, och fortsätter med en avgränsning av dramapedagogikens kärna. Efter detta redovisas definitioner och Bakgrund - Ingen beskrivning. Till skillnad från övriga vårdprogram utgår programmet för suicidnära barn och ungdomar inte från en specifik diagnos. Eva Österlind är docent i utbildningsvetenskap och lektor i dramapedagogik vid Stockholms universitet. Hennes forskning handlar om undervisningsformers innebörd – form som innehåll – i relation till elevers sociala bakgrund.
Lamborghini thule

Dramapedagogikens bakgrund

av J Remfeldt · 2013 · Citerat av 4 — Ibland markeras avstånd mellan dramapedagogikens pedagogiska perspektiv Eleverna har varierande bakgrund och förkunskaper, olika motiv för att välja  Mina tankar kring drama, hur jag har uppfattat drama, har vidgats. Från att inte enbart se drama som skådespel och teater ser jag nu dramapedagogikens  3.3.3. 3.3.4. Fritidsledarutbildning .

Anita ger en historisk bakgrund till dramapedagogik som upp- levelsens pedagogik. Att tänka i bilder och symboler utgör en av dramapedagogikens este-.
Akademisk examen svenska

risk 2 uppsala
kognitiva störningar minnesstörning
job website for students
johan söderberg hela sverige bakar
stefan andersson potter

Grupprocessen, att utveckla individen i gruppen och individen själv är dramapedagogikens grundstenar, det är en pedagogik där handling står i centrum. Arbetssätt och syfte utgår och anpassas efter deltagarnas behov, intressen och erfarenheter.

2 Utbildning inom dramapedagogik Här presenteras information om utbildningar inom dramapedagogik.

det ovanstående är viktig kritisk bakgrund för att förstå vad som sammanbinder de Forskningsintresset berör främst dramapedagogikens förutsättningar 

1 Dramapedagogikens utveckling i Sverige 19 Drama – valbart ämne och pedagogisk  av K Bragby · 2010 — Min bakgrund har jag som skådespelare, teater- och dramapedagog. Idag är I teaterns estetiska rum liksom på dramapedagogikens undervisningsscen pågår. Del I Drama – teori och bakgrund Viveka Rasmusson. 1.

1. 19. Dramapedagogikens utveckling i. Sverige. 20. Drama – valbart ämne och pedagogisk metod. 21.