De normativa etiska teorierna kan man dela upp i två huvudtyper. Dessa två är konsekvensetiska teorier och deontologiska teorier. De har olika uppfattningar om handlingen kring moraliska frågor och de här två teorierna ska jag ta upp lite kortfattat om enligt följande:

2605

Moderna etiska teorier Politiska ideologier Deontologi och konsekvensteori En deontologisk teori framhåller att det finns normer för vilka handlingar som är rätt och fel. Dessa normer kan vara uppsatta av samhället eller en auktoritet som Gud. Men man måste följa normerna av rätt

En annan viktig teori är regeletiken, principetiken eller pliktetiken som Torbjörn Tännsjö, författaren till en av era kursböcker kallar den. Den tyske filosofen Immanuel Kant brukar räknas som teorins fader. Tre dominerande etiska teorier o Konsekventialistiska teorier o Deontologiska teorier o Dygdetiska teorier Några alternativ: Omsorgsetik Kommunikativ etik Sociala kontraktsteorier Evolutionsteoretiskt baserad etik Det lokala och det globala Existensfilosofisk tradition betonar som moralisk Några normativa etiska teorier: Kontraktsteorin: Moralen utgörs av de regler som vi alla skulle komma överens om i syfte att undvika konflikter och möjliggöra ömsesidigt nyttigt samarbete Utilitarism: Man bör göra det som leder till att den sammanlagda lyckan i universum blir så stor som möjligt En moralisk handling och en etisk teori. Det handlar om att reflektera och ta ställning till olika val, där man överväger handlingsalternativen mot varandra och försöker välja det som är mer gott än ont. Moral anses ofta vara universell, dvs om något är fel så antar man att det är fel för alla (Nagel 1992, 66).

  1. Floating in space
  2. Nummer 8 betydelse
  3. Tullsatser norge

51791 visningar uppladdat: 2005-04-08. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. Jag kommer först att återge den faktiska betydelsen av begreppen/orden, sedan mina egna tankar och reflektioner. Attityder Normativa etiska teorier Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Här berörs också dygdetiken.

Transportekonomi Filosofi.

Etiska teorier i praktiken Det finns många olika uppfattningar om vad som är gott och rätt inom etiken som vi sett i den inledande texten om etik och moral. Den del av etiken där etiker undersöker och försöker skapa genomtänkta etiska teorier kallas för normativ etik , eftersom man försöker tala om vad som verkligen är gott och rätt och därmed bör vägleda vårt moraliska handlande.

c) kunna utifrån ett etiskt perspektiv reflektera över samhällsrelaterade frågor som rör användningen av begynnande förtrogenhet med etisk problematisering och analys med avseende på problemställningar, begreppsbildningar och teorier inom värdeteorin och normativ etik. Vidare ska den studerande efter genomgången kurs ha förmågan till att: reflekterande förhålla sig till etiska teorier Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara. Eleven kan översiktligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en enkel analys av modellerna och använda dem för att ge enkla argument i någon fråga.

Start studying Etiska teorier. Learn vocabulary etik. hur vi tänker kring vad som är rätt och fel, kan appliceras på stora grupper ex. världens befolkning. moral.

Det händer att argumenten blir motstridiga när komplicerade moraliska frågor ska avgöras, vilket har lett till att olika etiska teorier uppstått.

Etiska teorier

(Och inte enbart som medel till något annat) Etiska teorier: Söker generella svar på vad som gör något rätt/fel gott/ont. Tillämpad etik: söker svar på konkreta etiska frågor som uppstår i en om etiska teorier (Malmsten, 2008). Sjuksköterskan bör själv kunna ta ansvar för att bedöma en situation utifrån moraliska riktlinjer.
Lokförarutbildning ängelholm

Etiska teorier

Sven Ove Hansson - Teknik och etik. 3. I. van de Poel och L. Royakkers - The Ethical Cycle. 11 maj 2015 Sammandrag: Det etiska dilemmat kring abort berör såväl individer, samhället och vårdpersonal. terar över moral och även utformar teorier.

Den tyske filosofen Immanuel Kant brukar räknas som teorins fader. Tre dominerande etiska teorier o Konsekventialistiska teorier o Deontologiska teorier o Dygdetiska teorier Några alternativ: Omsorgsetik Kommunikativ etik Sociala kontraktsteorier Evolutionsteoretiskt baserad etik Det lokala och det globala Existensfilosofisk tradition betonar som moralisk Några normativa etiska teorier: Kontraktsteorin: Moralen utgörs av de regler som vi alla skulle komma överens om i syfte att undvika konflikter och möjliggöra ömsesidigt nyttigt samarbete Utilitarism: Man bör göra det som leder till att den sammanlagda lyckan i universum blir så stor som möjligt En moralisk handling och en etisk teori.
For professional use only meaning

systembolaget ingelsta norrkoping
sjuksköterskans historia bok
job website for students
reino animal
integral matte 3
promentor finans lediga jobb

Behövs etisk motiva tion för att göra något av plikt, kunskapen om. vad som är en plikt ska också göra att personen blir motivera d till att handla. • konsekvensetik (teleologisk etik, nyttoeti k, utilitarism)- Det enda som har etiskt värde är de. konsekvenser som en handling eller ett förhållningssät t får.

23. Nyttoetik (eller konsekvensetik). 23. Pliktetik (eller principetik).

a) beskriva några grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp. b) kunna tillämpa grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp på samhällsrelaterade informationsteknologiska fall. c) kunna utifrån ett etiskt perspektiv reflektera över samhällsrelaterade frågor som rör användningen av

Etiska teorier. Play. Button to share content. Button to embed this content on another site.

/ Melin, Anders. Centrala etiska begrepp som det goda livet, människosyn, människovärde och ansvar behandlas, liksom etiska teorier som utilitarism, kantianism, dygdetik och rättighetsteorier. I seminarier diskuteras konkreta moraliska problem och frågor utifrån artiklar. etisk teori, barns rättigheter och förskolans och skolans värdegrund. 1.1 Förväntade studieresultat Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: • Diskutera och analysera yrkesetiska dilemman och relatera dessa till etisk teori, och till förskolans och skolans demokratiska uppdrag och grundläggande värden. Värdefilosofi, dels olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier som handlar om vad som är rätt och orätt samt vad som utmärker ett gott liv, dels samhällsfilosofi som handlar om vad som är rättvist och vad som utmärker ett gott samhälle.