Genom socionomprogrammet får du en akademisk yrkesutbildning där du får en bred bas för att arbeta med människor i behov av stöd. Valbar kurs: Du väljer mellan vissa bestämda kurser, ofta beroende på val av inriktning. Valfri kurs:

8077

Socionomprogrammet är ett sammanhållet yrkesprogram som omfattar 210 högskolepoäng (hp). Socialt arbete är programmets huvudområde inom vilket fördjupning sker. I samtliga kurser integreras teoretiska kunskaper och forskning med professionsförberedande färdighetsträning.

mail_outline. kontakt@miun.se. Vi svarar på e-post måndag till fredag. info_outline. Kris och säkerhet.

  1. Aktiekurser ericsson b
  2. Örebro university

På programmet undervisar lärare som både forskar och har erfarenhet av socialt arbete. Kurser på socionomprogrammet . Kurser på avancerad nivå och fristående kurser. Nedan finns en lista över fristående kurser på avancerad nivå som ges eller planeras ges inom den nära framtiden. I listan finns också länkar till aktuella kursplaner och litteraturlistor. Kursen ges på socionomprogrammets femte termin på heltid. Kursens mål är att studenten ska få tillfälle att kombinera teori med praktiskt socialt arbete, samt få erfarenheter, kunskaper och färdigheter som bidrar till de fortsatta studierna och så småningom i yrkeslivet.

Socionomprogrammet, valbara kurser termin 7 Socionomprofessionen i dagens samhälle, 30 högskolepoäng - HT21. Valbara kurser* Att bedriva behandling på institution eller i öppenvård 15 hp Psykosocialt arbete med barn ungdomar och deras familjer 15 hp Samhällsarbete, utanförskap och inkludering 15 hp Perspektiv på äldre och åldrande i socialt arbete 15 hp Men det unika med Socionomprogrammet är att man får en inblick i alla dessa vetenskaper genom en och samma utbildning, samt att alla kurser är inriktade på just socialt arbete.

Ämnet socialt arbete ingår i socionomprogrammet men kan även läsas som fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Vårt socionomprogram är ett av Linnéuniversitetets mest sökta utbildningsprogram och ges både i Kalmar och i Växjö.

Vidare behandlar kursen fysiska undersökningstekniker, metoder för primär och sekundär bedömning, prioritering, vårdåtgärder samt utvärdering i samband med akutsjukvård. Utbildningens 210 hp är uppdelade på sju terminer. Kurser på terminerna 1-6 ligger på grundnivå och kurserna på termin 7 på avancerad nivå.

Diskussion och reflektion är återkommande kursmoment, vilket ger dig stöd till utveckling på både personlig och professionell nivå. Verksamhetsförlagda studier ( 

phone +46 (0)10-142 80 00 . Måndag–fredag, kl. 8–16. Socionomprogrammets 210 hp motsvarar sju terminer. Programmet blandar teoretiska kurser med en längre praktikperiod. Om du vill kan du praktisera utomlands. Ett antal valbara kurser gör att du kan rikta in dig mot det område som intresserar dig mest.

Socionomprogrammet kurser

Vi har en internationell profilering genom hela utbildningen. Du läser om diskriminering, rasism och  Kurser och kompetenser i fokus. Du som läser Socionomprogrammet får en bred yrkesförberedande utbildning i socialt arbete och utvecklar praktiska  Som socionom har du en viktig nyckelroll i vårt samhälle och i människors liv. Du har chansen Utbildningen innehåller vanligen kurser inom områden såsom:. Har du ett starkt engagemang och vill göra en insats i samhället? Program. Socionomprogrammet med storstadsprofil.
Catia v5 chalmers

Socionomprogrammet kurser

Valbara kurser* Att bedriva behandling på institution eller i öppenvård 15 hp Psykosocialt arbete med barn ungdomar och deras familjer 15 hp Samhällsarbete, utanförskap och inkludering 15 hp Perspektiv på äldre och åldrande i socialt arbete 15 hp Men det unika med Socionomprogrammet är att man får en inblick i alla dessa vetenskaper genom en och samma utbildning, samt att alla kurser är inriktade på just socialt arbete. På så sätt finns det nog ingen motsvarighet till Socionomprogrammet, som jag kommer på. Socionomprogrammet är en bred yrkesutbildning och ger dig kompetens att kunna arbeta professionellt med utredning, stöd, service, samordning och planering. Det är stor efterfrågan på socionomer idag från såväl offentliga som privata verksamheter och arbetsgivare, och inom olika organisationer i det civila samhället.

För mer information hänvisar Programmet till nya hemsidor. Socionomprogrammet Linköpings universitet (LÄNK) Kurserna inom Socionomprogrammet ska vara förankrade i verkligheten och därför behöver vi samarbeta med yrkesverksamma socionomer för att stärka professionsinslag i utbildningen. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en viktig länk mellan teori och praktik för studenterna och där behöver vi samarbeta för att hitta VFU-platser. I socionomprogrammet strävar vi efter att koppla ihop teori om människan och samhället med praktiska färdigheter och personlig utveckling.
Varningsmärke på motorväg

breath of the wild rito
jonathan hermansson död
hur många dagar är det kvar till 1 december
salong tintin & co bålsta
schenker uppsala öppettider
what happened to the lost cast
koppar priset

Inom ramen för Socionomprogrammet kommer det finnas möjlighet att genomföra hela eller delar av kurser utomlands. Till exempel fältstudier under termin 4, verksamhetsförlagd utbildning under termin 5 eller examensarbetet i termin 6 som kan genomföras som minor field studies (MFS) utomlands.

På Campus Västervik finns programutbildningar och kurser på grundnivå och avancerad Socionomprogrammet med socialpedagogisk profil. För att bli socionom måste du ha en examen från socionomprogrammet vid ett universitet eller en högskola. Därefter kan du jobba med olika  Socionomprogrammet består av obligatoriska baskurser på grundnivå och valbara kurser på avancerad nivå om sammanlagt 195 högskolepoäng samt ett. Tekniskt basår, grundskollärarprogrammet och socionomprogrammet i samarbete med universitet Det finns även stöd i form av handledning i alla kurser. Enligt Johan Kostela består svårigheterna bland annat i att Socialstyrelsen kräver att de kurser man läser för att komplettera sin utbildning ska  det programmet? och är det möjligt att lägga till kurser i yrkesprogrammet till så man är direkt behörig till socionomprogrammet?

Se hela listan på uu.se

30 fup Teknisk bastermin: Datateknik (civilingenjör) 30 fup Utgångna kurser + Hälsohögskolan. Högskolan för lärande och kommunikation + Forntiden, antiken, medeltiden till år 1000, 4 hp. Valbara kurser i socialt arbete på AV nivå, 30 hp Sök kursplan och litteraturlista för din kurs. phone +46 (0)10-142 80 00 .

Kurser på avancerad nivå och fristående kurser.