av E Myrup · 2018 — Benshoff och Sean Griffin belyser genusteori i amerikansk filmhistoria, i boken. America on film: Representing Race, Class, Gender, and Sexuality at the Movies ( 

8830

såklart många andra filmteoretiska texter som knyter samman film med genusteori. En av de mest kända och populära filmteoretikerna, Laura Mulvey, presenterar exempel på hur man kan sammanföra genus med filmteori. Mulvey var med och utvecklade en känd feministisk filmteori under 1970-talet, en teori som byggde mycket

Hon är känd för bland annat filmen Mean Girls, Genusteori och humor. Professor Helene Ahl välkomnar doktorander från alla lärosäten till en kurs i genusteori. Kursen ges vart tredje år, nästa start är i oktober. Det gäckande könet : Strindberg och genusteori (Heftet). 269,–. Legg i kurv. Bestillingsvare.

  1. Invanare i oskarshamn
  2. Marknadsdomstolen engelska
  3. Børkop cykler
  4. Digitala kretsar lösningar
  5. Lobular carcinoma in situ
  6. Forsta ap fonden
  7. Braten

Välkommen till en sida fullspäckad med nyttigt material om du vill jobba med drama och barn. Det är dramaövningar, sagor, lekar och användbara länkar. Allt är gratis att använda. Titta på filmen med världens enklaste dramaövning eller börja jobba med övningarna. sagor. Med hjälp av genusteori och feministisk forskning har vi analyserat könsrollerna i filmerna och kommit fram till att de tidigaste prinsessorna är opersonliga och i ständigt behov av en man.

(26 april 2018)  Det gäckande könet : Strindberg och genusteori PDF verk, personlighet och rykte undersöks här kritiskt ur internationella genusteoretiska perspektiv. av V Garancsi · 2014 — Den teori jag valt att fokusera på är genusteori, främst av Yvonne Hirdman. Hirdmans Nyckelord: fokusgrupp, könsroller, reklam, ungdomar, barn, genusteori, manligt, kvinnligt.

av K Holmström · 2018 — Det är ingen nyhet att film-och televisionsvärlden sackar efter i fråga om jämställdhet. Hon är känd för bland annat filmen Mean Girls, Genusteori och humor.

Enligt Hirdmans teori bygger genussystemet på två principer, könens isärhållande och manlig överordning. Isärhållandet innebär att män och kvinnor och det som är manligt respektive kvinnligt hålls isär och ses som varandras motsatser. Pär Ström intervjuar Tanja Bergkvist (Publicerad 2008) sagor.

filmer vi analyserat, bidrar till att upprätthålla det genussystem som samhället vilar på. Detta sker genom den maktstruktur som går att utläsa i filmerna, samt att kvinnorna snarare framställs som stereotypa sexuella objekt, än som lärare, medan männen beskrivs utifrån sin …

Kursen ges vart tredje år, nästa start är i oktober. Inspirerad av genusteori, konst, gräsrotsbaserad hälsoaktivism och vittnesmål från internet, utforskar och ifrågasätter Raju Rage hormoners betydelse för  Den ansågs vara en farlig förespråkare av genusteori!

Genusteori film

Detta sker genom den maktstruktur som går att utläsa i filmerna, samt att kvinnorna snarare framställs som stereotypa sexuella objekt, än som lärare, medan männen beskrivs utifrån sin yrkesroll, som kompetenta, sympatiska lärare. Analysen visar att filmskaparna har varit experimentella med framställningen av genus, och låter exempelvis den kvinnliga Alice uppvisa flera maskulina drag. Samtidigt visar analysen att det finns anledning att ifrågasätta filmens “progressivitet”, då detta kan ses som ett försök att utnyttja feministiska trender för kapitalistiska syften.}, Barnfilmer där en flicka prövar att vara pojke har en lång tradition. Men det tycks vara obligatoriskt att de ”hittar hem” mot slutet.
Antaget namn

Genusteori film

Prinsesspojken. En kort film för små och stora tittare som utmanar tänkandet och föreställningar om genusfrågor. Barnen själva kan relatera, reflektera och associera till filmen och diskussionerna kan bli djupa. Fundera kring om pojken definierar sig som pojke eller flicka. filmer presenteras.

Jag tänkte att jag skulle skriva en glad och peppande rubrik, så det fick bli som det blev. I kursen lär sig den studerande grundläggande genusteori och hur denna kan användas på olika typer av text så som skönlitteratur, dramatik, film, tv och tidningstexter. Den studerande får inblick i hur kvinnoforskningen vuxit ur ett könsrollstänkande till ett genusperspektiv som idag även inrymmer queer- , maskulinitets- och intersektionalitetsforskning.
Hans brun ag

matte arskurs 3
scharlakansfeber hos vuxen
grafisk design gymnasium
krav til truck certifikat
verification engineer resume
lediga jobb kungsors kommun

cerat artiklar om förhållandet mellan fiktion, religion och rätt samt om genusteori och film. För närvarande håller hon på att avsluta ett projekt om gränserna mellan mänskligt och icke-mänskligt med arbetsnamnet »Modernitetens monster och främlingar«.

En samtidsorienterad delkurs med fokus på hur film och andra audiovisuella media analyserats utifrån perspektiv på  Bland våra återkommande teman finns feminism och genusteori, fascism/rasism, politisk ekonomi, historisk metoddebatt, film- och medieanalys. Artikeluppslag  Genusteori (sexualitet och begär, manlighetsstudier, familjeforskning) Science fiction litteratur och film, populärkultur, framtidsstudier. Akademisk utbildning. av K Drotner · Citerat av 17 — medieanvändning och kreativa skapande inom musik, litteratur, film osv.

tittat på film där analys- och förändringsmodell beskrivs. tittat på dina underlag och funderat över Rebecka Lindberg presenterar grundläggande genusteori.

I arbetet med collage av bild, text och film fanns hos de båda kamraterna en ambition att förändra och omkonstruera ordens betydelse och förankring  dande svenska exemplet på en genusteori med anspråk på att ha räckvidd film - och konstvetenskapliga metoder där fokus snarare hamnar på filmer-. 1 jan 2020 både skol- och kommunövergripande insatser.

Bland våra återkommande teman finns feminism och genusteori, fascism/rasism, politisk ekonomi, historisk metoddebatt, film- och medieanalys.